hemsida

Skapa en hemsida

Behöver du hjälp för att skapa en hemsida? Maria har lång erfarenhet av webbplatshantering genom CMS verktyget WordPress. Passande för att skapa smidig överlämning av hantering och drift till beställare efter att allt nödvändigt skapats.

Ta hjälp med att skapa en hemsida

Processen för att på uppdrag skapa en hemsida är enkelt och rak.
Beställaren delar med sig av syfte med hemsidan samt budskap som ska framgå.
Maria tar därefter fram ett förslag som sedan går att ta action på.

De format Maria arbetar med i WordPress har god mobilanpassning, vilket innebär att sajten blir bra och kan läsas även i smartphones.
Vid förfrågan kan också följa de kopplas till webbplatsen:

  • Google Analytics
  • Google AdSense
  • MailChimp nyhetsbrev

WordPress, Wix, Weebly?

Maria har erfarenhet av alla tre plattformar som är populära att använda för att skapa hemsidor.

Pris för en hemsida

För 8000 kr får du en enkel hemsida där Maria tar hjälp av något av gratisverktygen WordPress.com, Wix eller Weebly.  Överlämning med manual ingår.

För standard setup krävs ungefär 12 timmars arbete. Här ingår endast skapande av ett fåtal sidor på sajten, som beställare själv fyller med innehåll. Överlämning med manual ingår.
Timarvode 950kr/h ex mons

För rekommenderad setup, där Maria projektleder allt, krävs flera dagars arbete. I arbetet ingår indrivning av det text- och bildinnehåll som ska finnas på webbplatsen, samt tydlig överlämning i det fall drift ska hanteras av beställaren.
Paketpris från 28 000kr ex moms

Tillägg av timarvode för komplett hantering av webbplatsens innehåll, avstäms i samråd.

Skapade hemsidor

Se exempel nedan av webbplatser skapade med WordPress:

Exempel e-commerce sajt hos Weebly: virkbutik.weebly.com

En shop hos Weebly kan enkelt vara igång genom att koppla på betalningslösning som hostas av Weebly. Med den tillkommer 1.4% – 2.9% + 1,80 kr per transaktion i avgift.

 

hemsidor