Onlinemarknadsföring

Begreppet Omvärldsbevakning

Igår började blocket Sociala Medier, föreläsarna under de kommande tre veckorna kommer från BloggbyrånJack Werner hade vi igår och idag Jennifer Bark som gick igenom Omvärldsbevakning, struktur och verktyg att använda och vikten av använda sig av det hos ett företag.

Hos många företag som har förstått vikten av att omvärldsbevaka, satsar på att låta åtminstone en person hantera detta tillsammans med andra uppgifter, kanske har man en roll som Webbredaktör eller är Sociala Medier Ansvarig.

Vad innebär begreppet Omvärldsbevakning?

Att ett företag håller sig uppdaterad gällande organisationens utomstående verklighet, det vill säga omvärlden. I detta fall främst på Internet eftersom små saker snabbt kan växa sig stora och skapa problem för ett företga under en lång period. Företaget ställer sig frågan: Vad är det som händer och hur påverkar det våra/mina möjligheter att nå våra/mina mål? Svaret kan man kanske få genom att göra en Omvärldsanalys och sedan kontinuerligt hålla sig uppdaterad.

Se bara exemplet med Dell Hell. En missnöjd kund, som inte kunde få den respons han önskat av Dells kundservice började blogga och sprida sitt misstycke som sedan växter hos andra som upplevt samma sak, Dell väntade för länge på att möta detta och på så vis förlorade de troligtvis en hel del kunder.

Att skapa en Omvärldsanalys

Nu har jag till uppgift att skapa en Omvärldsanalys för ett valfritt företag sammanställd av bevakning under tio dagar. Med en bevakning kan man vara mycket proaktiv vilket är något som alla företag vill att man ska vara idag. Rapporten ska innehålla svar på frågorna:

  • Var pratas det om företaget och produkten? I vilka sociala medier och övriga kanaler som bloggar?
  • Hur går det till när man pratar om varumärket?
  • Vad säger kunderna, hur är feedbacken?
  • Kan man se några mönster i kundernas beteende, positiva eller negativa kommentarer, tonalitet?

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply