Onlinemarknadsföring

Bildannonser

Bildannonser på nätet samlas under benämningen Bannerannonser, de kan vara både stillbilder och med rörliga element och korta videos.

Det finns flera verktyg att använda sig av för att skapa egna bildannonser att använda i exempelvis GDN / Google ads.

De banners som används i displaykampanjer skapas till stor del av designers som hanterar bildhanteringsysstem och genom HTML5.

Annonsmaterial bör skapas i enlighet med IAB Sveriges standarder och hänsyn ska tas till maxvikter för att webbplatsen som ska visa materialet inte laddar för långsamt för användaren.

Det finns ett flertal hjälpmedel på internet för den som vill prova sig fram:

Lär dig mer om bannerannonsering i denna kurs!

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply