Onlinemarknadsföring

Bannerannonsering

Bannerannonsering är en del av digital marknadsföring, det ingår i begreppet Displaymarknadsföring från engelskans Display Marketing.

Display kan helt enkelt översättas till skärm. På en skärm visas ett budskap gentemot en konsument/användare. Banners är bilder, som kan ha rörliga element, i digitalt utförande.

IAB har info om Bannerformat och dagens standard på sajter. Onlineannonsering har över 500 format, och alla displayformat har olika namn trots att de har samma mått vilket är förvirrande. Därför är det bra att IAB jobbar (globalt) med standardisering.

Den som är nybörjare inom bannerannonsering kan tjäna på att gå min grundkurs i Displaymarknadsföring och lära sig grunderna i bannerannonsering.

I nedan exempel ser du ett mycket tydligt marknadsföringsbudskap, på en sajt. Mediet gör reklam för en annonsyta som är tillgänglig för medieköpare. Detta format är en tippbanner eller panorama, ett av de allra vanligaste formaten i Sverige idag.

20120809-205744.jpg

 

Vanliga begrepp inom bannerannonsering

Ad server / Annonsserver

Plattformen som mediet använder för att publiceras banners (annonser).

 

Run of Network / RON 

Placering av annonser där annonsplaceringar finns på alla sidor på webbplatser inom ett nätverk av webbplatser.

 

Run of Site / ROS 

Placering av annonser där annonsplaceringar kan visas på alla sidor på en webbplats.

 

Share of Voice / SOV 

Andel av den totala marknadskommunikationen, dvs. hur stor andel av de totala investeringarna i marknadskommunikation som en kommunikationsköpare köper.

 

IO handel / Direktbokning 

IO (insertion order) handlar om att köpa direkt. Det vill säga när annonsör och publicist genomför affären direkt, utan mellanhänder. 

 

RTB (real time bidding) 

Om handeln sker genom RTB, i den öppna börsen, sker en auktion vid varje tillgängliggjort utrymme. RTB används exempelvis av Facebook och Google.

 

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.