Onlinemarknadsföring

Arbeta som Head of Ad Operations

För Metro i Stockholm har jag arbetat som Head of Ad Operations i snart ett och ett halvt år. Det märks både internt och också externt att långt ifrån alla inom mediebranschen förstår vad rollen innebär så jag redogör här för min specifika roll.

Rollen Head of Ad Operations

Rollen innebär att man har det totala ansvaret för annonsteknologin och den intäktsdrivande digitala annonseringen i företagets miljöer, i mitt fall specificerat till display- och videoannonser på Metros sajter Metro.se, MetroMode.se, Metrojobb.se och AllaStudier.se.
Därtill innefattar det även affärsutveckling, d.v.s. utveckling och implementering av produkter och tjänster tillhörande Ad Operations, såsom de många olika system som kan behövas för intäktsmöjligheter. Ett av mina största åtaganden är att ha intäktsansvar för osålt utrymme och med detta hela tiden utveckla affärsmöjligheter och samarbeten med diverse leverantörer och optimering av priser av det medieutrymme som finns att tillgå.

Det ingår även att kontinuerligt utbilda övrig personal, både inom Ad Operations men också Säljare och Företagsledning inom de affärsområden Head of Ad Ops verkar.
För ständig utveckling av annonsmiljöerna samarbetar jag ofta med utvecklare i någon form, i mitt fall genom Utvecklingschefer och Tekniska Projektledare.

Personalansvar

I mitt fall ingår även personalansvar då jag i mitt team har haft två Traffics / Campaign Managers.
I och med personalansvar går också mycket tid till upplärning och coaching.

head-of-ad-operations-maria-grip

Osäkerhet inom onlineannonsering

Jag har stött på viss okunskap och osäkerhet inom onlineannonsering och har sedan dag ett från examen som Onlinemarknadsförare bistått företag och individer i utbildning kring onlineannonsering och hur man kan arbeta med annonsering i digitala miljöer.

Min slutsats för att företag ska kunna genomdriva förändringar och satsa digitalt är att det är av oerhört stor vikt att företagsledning har koll på följande för att långsiktigt kunna driva intäkter genom digitala produkter:

  1. Ha en tydlig strategi för digital marknadsföring
  2. Förmedla strategin till alla berörda parter
  3. Lyssna till de personer på företaget som har digital kompetens för att driva utvecklingen framåt
  4. Ge stöd till de enheter som arbetar inom/efter/med den uttalade strategin
  5. Utbilda alla som behöver vara delaktiga i det digitala arbetet
  6. Se till att alla på företaget förstår vad varje enskild enhet arbetar med för att underlätta samarbete mellan avdelningar

 

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply