Onlinemarknadsföring

Corporate Design

På kurs hos Medieinstitutet pratas det om Corporate Design, något som är en del av Corporate Identity, det vill säga ett företags identitet och formgiving av produkter. Baskunskaper är att att alltid använda ett och samma typsnitt i all sin kommunikation, analogt såsom digitalt, et ger ett värdefullt igenkännande hos användare/köpare.

Nedan är steg och stödord ur kursen som kan vara värda att ta med sig:

 1. Vision – Syfte – Mål
 2. Identitet – Profil – Image
 3. Kreativitet
 4. Kärnvärden
 5. Marknadsmixen
 6. Konkurrensstrategi
 7. Positioning
 8. Ledarskap – Värdestyrning – Management by Values
 9. Arbetets Drivkrafter
 10. Research – Analys – Marknadsplan  
Andra viktiga apekter för ett företag att ha klart för sig och kunna delge till sina anställda är följande:
 • Affärsidé
 • Affärsplan
 • Marknadsplan
 • Projektplan

Marknadsplan på produktnivå

 • Affärsidé, Bakgrund, Problem, Direktiv
 • Vision – Syfte
 • Mål med tydlighet; Förväntad slutprodukt, Förväntad effekter
 • Identitet – Profil – Image
 • Målgrupp
 • Marknadsmixen
 • Kommunikationsmixen
 • Konkurrensanalys
 • Branschanalys
 • Positionering
 • Strategi – Övergripande Handlingsplan
 • Budskap
 • Kanaler – Mediemix – Gränssnitt mot kund
 • Nätverk – Strategiska samarbeten

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply