Onlinemarknadsföring

Marknadsföringstrender

Seth Godin förklarar skillnaden mellan gammal och ny marknadsföring och trycker på fjorton trender inom marknadsföringen som ett företag borde hålla koll på. Inte alla bolag har hängt med i den digitala övergången av marknadsföring och ännu återstår många som tänker att man måste marknadsföra sig i de klassiska medierna TV, dagspress och radio. Det kan passa en del men många kan ta en stor marknadsandel bara de riktar in sig mot rätt målgrupp på nätet.

Trendwatching.com listar kommande trender för varje år som kan ses som ett komplement till Seth Godins fjorton trender. Bilden avser några av trenderna 2009.
1. Producera produkter som genom sina egenskaper tar hänsyn till en viss livsstil eller situation.
2. Lyx är det du vill att det ska vara, skiftar per målgrupp och från person till person.
3) Total transparens; dialog mellan konsumenten och företaget, synliga betygsättningar och recensioner.
4) Hjälp konsumenternas hushåll att bli mer miljövänliga.
5) Kartor är det nya gränssnittet, positioning och styrd reklam till den plats där konsumenten rör sig.
6) Konsumtionsmönstren skiftar i dag, framförallt i en lågkonjunktur. Man funderar över vad som egentligen gör en lycklig och hur man når dit. Konsumenten anser att konsumtion inte är det viktigaste i livet. 

Godin’s 14 marknadsföringstrender:
Direkt kommunikation och handel mellan producent och konsument
Konsumenten förväntar sig idag att få svar på frågor direkt, få kontant med någon hos företaget, se transparens hos bolaget de vänder sig till. Alla på företaget bör följa en policy gällande kundmottagning och kundkontakt och alltid svara på frågor. Konsumenten vill inte bli störd med reklam eller erbjudanden om en vara eller tjänst som denne inte har visat intresse för, de uppskattar visad respekt och lämnar gärna tillåtelse till att man får kontakta denne gällande produkter som är relevanta för konsumenten.
Direkt kommunikation och handel mellan konsumenterna
Det har blivit enkelt för konsumenterna att nätverka och dela med sig om information och erfarenheter de upplever i samband med kontakt med företag. Begagnat handeln växer sig större och många tycker att massproduktion inte är hållbart i framtiden av miljöskäl. Alla lever inte efter “slit & släng”.
Konsumentens och oberoende auktoriteters röster växer starkare
Alla kan vara en kritiker och få göra sin röst hörd, enkelt genom forum, bloggar, rejta.se och liknande hemsidor.

Behov av en sann skildring när källorna blir många
Alla kommer åt information om företag, man söker på Google, läser relevanta resultat samt kommunicerar med andra i sin omgivning och jämför informationen med företagets egen information på deras hemsida. Konsumenten litar mer på vad andra i dennes omgivning säger än vad företaget och deras reklam säger.
Den ytterst begränsade uppmärksamheten
Det råder överflöd av budskap och oönskad reklam vilket gör att komplicerade budskap inte når fram till mottagaren.
The Long Tail
Storsäljarna dominerar inte längre, och kan inte utgöra en trygg grund för ett företag. Nya varianter, nischprodukter och mer att välja på lockar konsumenten. Digitala produkter lagras enkelt och därmed kan man erbjuda dessa utan att ha ett gigantiskt lager av hyllvärmare.
Outsourcing
Outsourcingkan öka produktiviteten om man kan lägga ut det som sparar tid och pengar.
Google
Alla sökmotorer hackar sönder allt i småbitar, användarna söker på ett särskilt ord om en specifik vara och genom sökresultatets länkar väljer man det mest relevanta som då kan leda in en på vilken sida som helst av företagets hemsida. Hemsidan kan därmed inte byggas med förutsättningen att alla kommer till startsidan före alla andra sidor, samtliga sidor bör innehålla information och relevans.
Antalet kommunikationskanaler
Mediebruset är högt och rörigt, och värre lär det bli. Man kan inte längre tyala till hela massan och förvänta sig att de ska lyssna, bättre är att rikta sig mot individen och veta vad denne vill ha för stunden. Företag som tänker “out of the box” och använder interaktiva metoder lyckas locka till sig potentiella kunder på nya sätt som gör det roligt som konsument att delta.
Förändringar i vad det är brist på
Människor gemensamt har brist på en sak – tid. Detta trots att vi har mest ledig tid någonsin sett till hur våra förfäder haft det under sina livstider. Det ska vara enkelt och gå snabbt att hitta det man vill ha, köpa och få det levererat. Helst ska allt ske miljövänligt så att våra barn har en framtid också.

De stora idéernas triumf
Skilj på produktidé och reklamidé, en stor idé kan inte längre bygga ett helt varumärke eller er hel reklambyrå. Fokusera på upplevelsen av idén och den slutgiltiga produkten. Det är enkelt och går snabbt att ta efter och skapa liknande produkter som kan minska ens egen försäljning.
Från “Hur många” till “Vem”
Rikta reklamen mot de konsumenter som har visat sitt intresse för företaget, Google AdWords är ett perfekt verktyg för detta. För att nå de som inte känner till företagets produkter kan Internet däremot vara en dålig idé eftersom konsumenterna troligtvis inte söker efter dessa produkter.

De förmögna är som vi andra
Förr skiljde sig de rika mot de fattiga gällande inköp, i dagsläget resonerar de fattigare konsumenten att denne skulle kunna unna sig en dyrare vara om hon vill och de rikare konsumenterna hör också till gruppen som köper billiga produkter i vissa fall. Standardprodukter som varken är den billigaste varan eller den bästa varan hamnar däremellan och sjunker därmed i popularitet.

Nya grindvakter eller inga alls
Det är lätt att få ut budskap på en bred spelplan relativt snabbt, se till att produkten blir omnämnd i en blogg som är populär eller på Facebook. Användarna litar på likasinnade genom att de inte är betalda av säljaren för att marknadsföra produkten och de vågar tro på vad som sägs om produkten.
Source: www.trendwatching.com. One of the world’s leading trend firms, trendwatching.com sends out its free, monthly Trend Briefings to more than 160,000 subscribers worldwide.

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply