Onlinemarknadsföring

Hitta sin talang och använda det i arbetet

Dagens arbetsliv präglas av snabba förändringar både inom bolag men också på individnivå. Därför är det extra viktigt att nu som medarbetare hitta sin specifika talang och använda detta i arbetet. Med ny och yngre arbetskraft som gör intåg på arbetsmarkanden och den så kallade Gig-ekonomins variant inom anställning så kräver nya medarbetarbeteenden ett behov av ny eller i alla fall omdefinierad kompetens. Därtill spås framtidens arbetsliv betå av självstyrande organisationer där en medarbetare är allt från ledare, inspiratör, förhandlare, utförare och analytiker – allt i ett!

Hitta sin talang

Rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg erbjuder ett snabbt och enkelt test som kan ge dig klarhet i vad du är extra vass på, där man som arbetare hamnar i någon av följande grupp:

 • Visionary
 • Change Maker
 • Co-Creator
 • Perfomer
 • Enabler (sägs vara framtidens ledare)

Samtliga av dessa ska beskriva beteenden som kan ge bra förutsättningar för att lyckas i dagens snabbt föränderliga arbetsliv.

När jag gjorde testet var jag införstådd med att jag troligen innehar en mix av alla talanger nämnda, men att kanske Change Maker eller Perfomer skulle vara den utmärkande. Dock visade testet att jag är en Enabler, alltså tolkat en “möjliggörare“.

Att vara en Enabler

DET HANDLAR OM ATT FÅ MÄNNISKOR ATT VÄXA

 • Jag har talang i att bygga team genom mitt engagemang och den tid jag investerar i att identifiera behov.
 • Genom att identifiera teammedlemmarnas olika behov och kan jag motivera och inspirera teamet.
 • Min pedagogiska ådra gör att jag har lätt för att formulera kärnan i argument, förklara koncept och kan få alla att arbeta mot samma mål.
 • Jag fattar relevanta beslut och hanterar även svåra situationer objektivt.

Kort och gott sammanfattade testresultatet att jag får andra att komma till sin rätt, vilket är oerhört glädjande att få bekräftelse på. Med ett flertal team lead-roller bakom mig har jag alltid levt efter devisen att min uppgift som ledare är att inspirera snarare än detaljstyra. Även om jag också har detaljstyrt vissa moment. Med en trygg kultur som grund och öppna dialoger kan man få ut det mesta av sina medmänniskor.

Men man behöver inte vara en Team Leader med exempelvis prsonalansvar för att vara till nytta hos ett bolag. Även en medlem i ett team kan vara den som hjälper till att driva övriga medlemmar ur teamet mot samma mål och pushar och peppar.

 

Arbetssätt som blir viktigare i framtiden

Förutom att ha en robot till kollega så kommer arbetssätten att förändras som stort. Den digitala utvecklingen går så fort att man i vissa långdragna projekt redan missat tåget när man bara kommit halvvägs in i projektet.

 • Agilt arbetsätt har haft stor genomslagskraft de senaste åren, kanske främst inom utveckling, men det är applicerbart inom andra områden också.

 

 • Lärande & personlig utveckling i kombination med omvärldsbevakning kommer att krävas att de allra flesta anställda. Hänger man inte med i vad som händer där ute eller utvecklas i fas med detta, så kommer man inte kunna bidra på ett vettigt sätt.

 

 • Automatiserat kommer med stormsteg, från att alla har pratat om det i ett tjugotal år till att millenials faktiskt implementerar detta. Ingen vill längre sitta och arbeta med manuella arbetsuppgifter om det går att automatisera?

 

 • Nätverkande framför silos. Så värdefullt i och med att det kommer att leda till riktiga synergier och samarbeten över “gränser”.

 

 • Mobil/extern arbetskraft & digital nomads börjar bli ett vedertaget begrepp. Ungdomar och unga vuxna idag vill inte sitta på ett kontor och “ruttna bort” under 40 år av sitt liv, såsom deras föräldrar gör. De viull välja sina uppdrag och arbeta på distans så att de kan kombinera arbete med fritid på bästa möjliga (och troligen mest hälsosamma) sätt.

Bara i USA uppges 35% av arbetsmarknaden bestå av frilansare och siffran beräknas öka, både i USA och resten av världen.

– Upwork; Freelancing in America 2016

 

Läs mer i Framtidens Professionella liv 3.0.

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply