Onlinemarknadsföring

Rollförändring: Avdelningschef för Mediasälj

I och med att Smart Medias chef gått på mammaledighet har jag axlat större ansvar för mediasälj-avdelningen hos Etraveli. Detta är ytterligare ett steg som ledare och varje dag är lärorik, även om jag i grunden redan är insatt i affären och dagliga driften.

Från Team Leader till fullt personalansvar som tf. avdelningschef

I februari 2018 gick jag från att vara Team Leader för ett par individer hos Smart Media till ha inneha allt personal- och budgetansvar som faller på en avdelningschef. I gruppen har jag två annonsleveranspersoner, en projektledare och två säljare, så mitt arbete är minst sagt brett.

Under en övergångsperiod hade jag dessutom ledaransvaret för den grupp hos Etraveli som arbetar med Web Delivery & Web Production, tills det interimsuppdraget avslutades i slutet av mars 2018.

Detta uppdrag kör jag i ungefär ett halvår innan jag går vidare med andra utmaningar.

Säljstyrning

Med ständigt lärande om hur en säljchef bör arbeta och agera avser jag att, på bästa sätt jag kan, stödja, uppmuntra och organisera säljet och avdelningens affär. I säljarnas uppdrag ingår många internationella kontakter och komplicerade medieupplägg, inte bara simpel bannerannonsering, så det är en ständig utmaning att hålla sig uppdaterad om omvärlden och andra marknaders aktörer och erbjudanden från konkurrenter.

Mitt uppdrag för övrigt:

  • Strategi för teamet och affärer.
  • Utveckla prestationen hos samtliga individer i teamet.
  • Hantera och utveckla relationships med nyckelpersoner internt.
  • Nära samarbete med konsulter inom sälj för att öka intäkterna.
  • Initiera och hantera externa partnerskap för öka intäkterna.
  • Säkerställa att interna processer och rutiner efterlevs.

Man kan säga att på Etraveli händer det saker konstant – under ett och ett halvt år har jag haft fyra (4!) olika roller!

  1. Programmatic Manager
  2. Team Leader
  3. Interimschef
  4. Manager

Ledarskapsprogram

Sedan jag blev Team Leader har jag ingått i ledarskapsprogrammet som bolaget har och har genom det utvecklats massor. Det är viktigt att prata med och stötta personal i den dagliga driften liksom ge människor en idé om den långsiktiga planen. Från dessa tillfällen bär jag med mig insikter som jag, oavsett vad jag arbetar med och ifall jag har personalansvar eller inte, kan använda mig av.

Det är sannerligen människorna hos företagen som gör skillnaden och är den viktigaste investering ett bolag kan göra för att säkra sin framtid.

Visste du att 7-mannateam är den bästa storleken? Vid 8 personer börjar teamet bli en större grupp, och om man baraa är 3 personer i teamet finns hög risk för konkurrens och avundsjuka.

Diplom-Ledarskapsutbildning

Det senaste året har varit en intensiv period späckat med arbete och ledarskapsutbildningar kombinerat med ett flertal (om än många korta) privata resor för att säkerställa att jag kopplar av och varvar ner emellanåt. Läs om mina reseäventyr på TravelGrip.se.

Under sommaren tar jag mig an nytt uppdrag inom en helt annan del av branschen vilket blir spännande!

maria-grip-skriver-om-resor

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.