Onlinemarknadsföring

Mediemixen för Sociala Medier

Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn är de största plattformarna i Europa och Nordamerika. Hastigheten i hur plattformar och användares beteenden ändras minskar inte utan ökar konstant, så en marknadsförare måste idag vara mer på tårna än förr. Håll dig till den eller de plattformar ni bestämt er för och Go All In!

Mediemixen för Sociala Medier

Förutom ovan nämnda plattformar så används följande i stor utsträckning: YouTube, Snapchat, Pinterest, Google+ och så chattar såsom Messenger, WhatsApp och WeChat som är stängda miljöer. LinkedIn är framförallt en B2B-plattform så där rekommenderas att man delar relevanta företagsuppdateringar, genomtänkta ledarinlägg samt att man använder sig av trendande hashtags.

Ha koll på:

  1. Hur er strategi ser ut, ha en SWOT-analys tillgänglig
  2. Hur varumärket och ni anpassar er till omvärlden – ha en marknadsanalys tillgänglig
  3. Hur integrerat är arbetet med strategin
  4. Hur mäter ni marknadsaktiviteterna på rätt sätt

Budskapen i aktiviteterna i sig är inte allt, idag krävs annan approach än för tio år sedan. Det handlar mer om innehåll (content marketing) än bara säljaktiviteter.

Rekommendationer:

  1. Kärnvärdena för varumärket måste få genomslag
  2. Förstå hur kunder/mottagare vill nås av budskapen
  3. Skifta från sälj till hjälp/service i ditt mindset – bygg förtroende och relationer
  4. Fokusera på det ni kan göra bättre än andra

Pull instead of Push Marketing

Social Medie Revision

Det finns flera verktyg som kan mäta ens aktiviteter, vissa av alla opartiska aktörer är seriösare än andra, och kan ge er certifikat på ert arbete. Målet med en revision är att hitta GAPS, utmaningar, styrkor och svagheter i mediemixen och hanteringen.

Analyser ur CRM-data

Typ av budskap, tonalitet, timing och relevansen i dem. Förstå mottagarna, vilka typer av budskap, och dess utformning, når fram. Se på budskapen från mottagarens synvinkel.
Bygg en EDITORIAL kalender för att hålla kontinuitet i kommunikationen.

Walled Gardens – skyddade och låsta miljöer

Facebook är ett exempel på en miljö som vill hålla allt inom sin egen sfär, det innebär att mycket lite trafik leder ut från Facebook till externa miljöer, såsom företags hemsidor. Det går att skapa men enklast är att nyttja Facebooks egna miljö genom att skapa sidor på vilka man publicerar innehåll, liksom att ingå i grupper som är relevanta och där möta användare. Om ens mottagare befinner sig i Facebook, kan man möta dem där.

Instagram (som ägs av Facebook) har skiftat till att bli en liknande plattform med annonslösningar. Denna kanal är extra bra för egen omvärldsbevakning, följ hashtags (#) för att se vad som händer kring vissa ämnen.

Det går att marknadsföra sig genom organiskt och genom betalning av annonser i olika format.

Influencers, bloggare och embassadörer

På plattformarna kan man ingå i samarbete med individer som kan förespråka ens varumärke eller skriva om produkter. Med dessa samarbeten kan man bygga antal följare/kunder och utöka varumärkeskännedomen.

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply