Onlinemarknadsföring

Rollförändring: Interimschef

Det har varit ett händelserikt år som anställd hos Etraveli. Initial tog jag anställning för att vara del i att bygga upp den Programmatiska annonsaffären på mediebolaget i koncernen; Smart Media. Efter några månader övergick anställningen till att agera Team Leader och projektledare för två personer i annonsleveransdelen av Smart Media. Det är en funktion som säkerställer att det bolagets B2B säljare får in i orderväg levereras utifrån uppsatta mål och med de produkter som specificerats. Vid sidan av detta har jag stöttat Smart Medias Säljchef / CEO i allt från säljstyrning och aktivitetsuppföljningar, daglig drift, prissättningar till ägandeskap av vissa områden.

Nu, under pågående omorganisation på bolaget, utmanas jag med ett större ledaruppdrag på huvudkontoret, vid sidan av Team Leader-uppdraget.

Maria-Grip-2018
Interimschef för Delivery & Production i Uppsala

I denna grupp finner man en mix av olika funktioner, dels en person ur Smart Medias annonsleveransteam, dels en grafisk/web designer och därtill två webbutvecklare.

Aldrig förut har jag varit så nära webbutveckling och trots att min styrka inte ligger i det operativa arbetet inom detta område måste jag säga att strukturering och prioriteringar är något gruppen har stor nytta av.

Som interimschef är mitt mål att inom den närmsta tiden säkerställa att denna avdelning får det stöd den behöver och har en tydlig agenda för 2018.

Det vanliga är att anlita konsulter för interimuppdrag, men som jag ser det så är jag nästintill lika “ny” som en extern person i och med att jag tidigare haft placeringsort Stockholm. Uppdraget presenterades av ledningen efter att de uppmärksammat att man behöver en resurs som hanterar denna specifika funktion här och nu. Under en halvårsperiod framåt förvaltar jag detta uppdrag jag blivit tilldelad på bästa möjliga sätt, genom att agera coachande, engagerande och med mycket energi.

Lärdomar

Mina insikter och kunskaper inom Medieförsäljning och Onlinemarknadsföring kompletteras med betydligt större förståelse för sajtpåverkande funktioner inom e-handel än jag förut haft insyn i tack vare webbutvecklarna.

Men att agera som tillsatt chef för en avdelning utanför det område där jag har störst kunskap är en utmaning och inte den riktning jag själv hade valt att gå, så att utföra interimuppdraget blir lärorikt och är samtidigt en bra snabblösning för bolaget.

Nästa steg i karriären kan vara något av följande:

  • Avdelningschef / Verksamhetschef inom Media
  • Projektledare hos medie/publicist/kreativ byrå/teknikleverantör inom Marknadsföring
  • Head of Display/Media/Ads
  • Digital Specialist
  • Advertising Specialist
  • Head of Ad Operations
  • Underställd Säljchef / Försäljningsdirektör inom B2B/medie/publicist
  • Produktägare hos medie/publicist

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.