Onlinemarknadsföring

Snart två år inom digitala revisioner

Tiden går fort när man har roligt och det visar sig att jag lagt snart två år inom digitala revisioner och granskningar hos Kantar Sifo.

Vid anställningen som Digital Specialist inledde jag banan hos TS Mediefakta AB, ett anrikt företag verksamt inom medierevisioner sedan 1942, ägda av Kantar Sifo och Sveriges Annonsörer.

För ett år sedan ingick vi till 100% som avdelning under Kantar Sifo och är därmed inte längre ett eget bolag. Vi verkar nu under affärsområde Media Audit. Att tillhöra ett annat välkänt bolag (Sifo) är superspännande, det har varit mycket att lära.

Med snart två år inom digitala revisioner är slutsatsen att arbetet är utmanande

I mitt arbete som Digital Specialist utför jag framförallt revisioner, det vill säga granskningar av rutiner, processer och till viss del ekonomiska utfall. Framförallt hos medier (nyhetssajter/magasinsajter).

Vissa av dessa på uppdrag av branschorganisationen IAB Sverige, som verkar för samsyn och standards inom digital annonsering.

Mina erfarenheter från medier och digital annonsering kommer väl till användning, i mina samarbeten med medievärlden.

Vid årsskiftet 2019-2020 förvärvade vi dessutom Kiaindex.se och Poddindex.se, båda är utarbetade mätvalutor som är vedertagna på mediemarknaden. Med det tillkommer en helt annan bredd i vårt och mitt arbete framledes. Här är målet att komplettera med revisioner, men så länge lägger jag min tid på drift och utveckling av befintliga tjänster.

Varje vecka publicerar jag trafikdata i tre olika plattformar, följt av detta genomför jag granskningar på stickprovsbasis.

Därtill agerar jag också projektledare för att få till rätt tekniska lösningar för våra olika koncepts, har bland annat fått till följande:

  • Web crawler, används för två koncept; Traffic Audit och Gold Standard.
  • Vidareutveckling av webbplatserna Kiaindex.se och Poddindex.se
  • Störra användning av Google Analytics.

Poddar är ett helt nytt område för mig och det har varit roligt att sätta sig in i hur det fungerar och vart man vill nå med podcasting sett till reklamintäkter.

Med det sagt håller jag givetvis också på med införsäljning av tjänster och produkter.

Jag har en varierad vardag där få dagar är varandra lika. Det passar mig ypperligt, det är ingen risk att jag blir uttråkad!

De största utmaningarna 2019

Under 2019 arbetade jag framförallt med följande som tog upp mycket av min tid och var lärorikt:

  • Konceptet Traffic Audit; jag tog fram ett nytt koncept utifrån delar av ett gammalt, kompletterat med önskemål från branschen. Det implementerades för befintliga kunder med mervärde i form av kontinuerliga rapporter och löpande stickprov.
  • Applicering av Traffic Audit för intyg till MPRT, Presstödsnämnden, gällande ansökan om mediestöd för lokal journalistik eller innovationsstöd. Framtagande av en mall för Utgåvoprotokoll som våra kunder (medier) kan använda sig av.
  • Synkronisering av Traffic Audit och publicering i Mediafacts; innebar internt samarbete över avdelningar där vi enades om rutiner och processer.
  • Konceptet IAB Gold Standard ska ena mediemarknaden i att de med sigill är seriösa aktörer i marknaden. Det ersätter konceptet Annonsvänligt Sverige (där jag utförde granskningarna av anslutna webbplatser). Det appliceras nu på medier, ad tech bolag och medieköpare. Revisionskonceptet (för medier och ad tech) tog jag fram i samrådan med IAB och den ansvariga Task Force för detta, regelverk sattes också i samarbetet.
  • Implementation av konceptet Campaign Audit; innebar att få koll på allt det tekniska kring kampanjmätning (banners) och hitta möjligheter att utföra detta för videoannonser. Konceptet har ännu inte fått genomslag i branschen.
  • Vidareutveckling av IAB regelverk för Influenceraktörer, inklusive anpassning för Gold Standard; det togs i bruk direkt under Q1 2020 och majoriteten av de anslutna aktörerna är nu certifierade enligt det nya regelverket.
  • Due Diligence inför förvärv av Kiaindex och Poddindex.

 

2020 bjuder på fler vidareutvecklingar

Hittills i år har jag fokuserat på vidareutveckling av nyförvärvade Kiaindex och Poddindex. Framförallt sajtändringar och kompletterande lista på Kiaindex.se samt audit-koncept för Poddindex.

Härnäst hoppas vi kunna attrahera fler medier att ansluta sig till Kiaindex.se för att med sin besöksstatistik nå ut till medieköpare i deras medieplanering.

Därtill tittar jag på en lösning att inkludera ett nyhetsmedie som distributör på Poddindex vilket innebär anpassning av databas och sajtens layout.

Revisioner under 2020:

Traffic Audit-kunderna fick i januari sitt årsintyg för 2019, härnäst följer utfärdande av de sedvanliga kvartalsrapporterna och löpande stickproven som jag gör.

Under Q1 utfördes granskning, och intyg utfärdades, för IAB-anslutna Influenceraktörer.

Under Q2 ägnas mycket tid åt att granska och utfärda intyg för IAB Gold Standard, jag utför revision av både ad tech bolag och medier.

Det står inte på så har ett halvår inpå det nya året gått!

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply