poddindex
Onlinemarknadsföring

Världens enda granskningskoncept för podcasts?

Till vardags på KANTAR Media arbetar jag bland annat med att granska inrapporterade podcastdata till Poddindex, för vilket vi under 2020 lanserade kanske världens enda granskningskoncept för podcasts.

Granskningskoncept för podcasts – behövs det?

Transparensfrågorna inom media är stora, vissa delar av medieaffären kan inte verifieras på grund av att koncerner valt eller väljer att inte inkluderas i den mätvaluta som finns för nischen inom branschen. Därför är jag glad att för den ständigt växande ljuddelen inom poddar ha förståelse hos de anslutna aktörerna till Poddindex-valutan, som låter mig granska deras loggfiler med syfte att verifiera plattformsdatan som exponeras på Poddindex.se.

Streamingplattformar för podcasts använder olika system för datahantering, vilket i sin tur betyder att mätmetoderna skiljer sig mellan olika leverantörer. Men alla förhåller sig till samma globala regelverk från IAB Tech Lab.

Världens enda granskningskoncept för podcasts?

Såvitt vi på Media Audit (arbetsområdet inom KANTAR Media som ansvarar för medierevisioner och granskningar) vet så är vi ensamma om att följa upp podcastmätningarna med granskning genom att låta loggfilsdata gå genom ett tredjepartsystem. Vilket jag misstänker också gör att vissa poddaktörer på svenska marknaden väljer att inte ingå i den gällande valutan, då man troligen inte vill vara transparent med sin data eller få den djupgranskad.

Medierevision av poddar

Konceptet Sample Audit innebär stickprovsmässig granskning och med tre nedslag 2022 kunde jag konstatera att konceptet att granska podcasts och validera den tekniska data som rapporterats in till Poddindex fyllde sitt syfte.

Alla anslutna distributionsplattformar hade data som harmoniserade med de regler som gäller för mätdatan för poddar, och vi kunde verifiera att det som publiceras på Poddindex stämmer mot plattformarnas egna loggfiler.

Arbete över gränser

Till min hjälp för att utföra detta arbete projektleder jag samarbetet med utvecklare och kollegor på KANTAR Norge som arbetar med den norska motsvarigheten podtoppen.no. Det är en hel del data som hanteras och senare analyseras och samtliga inblandade är förträffliga i sitt arbete, jag är lyckligt lottad som har kompetenta kollegor.

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply