Onlinemarknadsföring

De egenskaper som efterfrågas alltmer

I många yrken efterfrågas ungefär samma egenskaper för dig som individ. Förutom kunskaper som man bör besitta. Det är med glädje jag märker att mjuka egenskaper (soft skills) ökar alltmer, dessa egenskaper kan medföra helt andra resultat på arbetsplatsen än vad bara de hårda kompetenserna bidrar till.

Mjuka egenskaper som efterfrågas

Det finns åtminståne 50 000 egenskaper listade i plattformen LinkedIn, så vad är då viktigt för dig att anskaffa och komplettera mer sett till arbetsmarknaden inom ditt område?

Man bör ha både hårda egenskaper och mjuka egenskaper, och inte missa att belysa just de mjuka egenskaperna som kan påverka dynamik i grupp med mera.

  • Nyfikenhet
  • Övertalningsförmåga
  • Kreativitet
  • Samarbetsvänlighet
  • Social
  • Tidsoptimerare
  • Analytiskt resonemang
  • Datadrivet tänk
  • Ledarskap
  • Affärsanalys

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply