Onlinemarknadsföring

Mätning och rapporter

I utbildningen läser vi Google Analytics nu, det är mycket siffror som ska analyseras utifrån dessa mängder av rapporter som kan tas fram i systemet!

Varför mäta?

Man behöver se webbplatsens syfte: att besökarna ska agera på något,t ex. köpa något. Därefter kan man sätta målen man vill uppfylla.
Analysera även besökarna syfte att besöka sajten, är de ute efter något särskilt? Besökarnas syfte kan vara diffust och ändra sig.

Man vill få besökarna att göra det som man vill att de ska göra på ens webbplats och för att få fram rätt statistik måste man förstå hur besökarna beter sig. Det är därför viktigt att analysera all data man får ut genom spårning och mätningar, se hur och varför en konvertering skapats och utveckla sajten för att göra att den möter besökarnas krav.

Google Analytics

Även om Analytics är gratis så är det rätt stort, man kan få fram en massa info om hur besökarna rör sig på sajten och vad de är mest intresserade av. Vad som är bra att komma ihåg är att bounce rate (avvisningsfrekvensen) inte går att stirra sig blind på eftersom denna kan vara hög trots att antalet besökare är hög. Beroende på vad besökarna har sökt efter för information så kanske man kan bedöma att de kom till rätt landningssida direkt från exempelvis sökmotorn och därför har fått svar på sina frågor och klickar sig inte vidare på webbplatsen i vidare jakt. Alla medeltal i Analytics ska man dessutom inte lita helt på, det bästa är alltid att titta på förändringar i beteende och fokusera på ständiga förbättringar av webbplatsen.

Fokus på tre områden:

  • Intäkter
  • Kostnadsbesparingar
  • Nöjdhet

Se webbplatsens syften och analysera problem som sajten kan tänkas ha.

Nyckeltal

Nyckeltal (KPI) påverkar antingen intäkter, kostnader eller nöjdhet och är bra att använda sig av om man driver en informatv webbplats. Man bör fundera över vad nyckeltalet bör vara och inte ha fler än fem att applicera.

  • Se till att nyckeltalet går att påverka i positiv riktning.
  • Nyckeltalet ska kunna trendas över tid.
  • I systemet ska det vara möjligt att segmentera nyckeltalet för att bryta ned det i mindre beståndsdelar. På så vis kan man analysera vad man kan göra för att förbättra.
  • Nyckeltalet bör ha ett målvärde som en person/ägare ansvarar för att kontrollera.

Vanliga nyckeltal är Antal besökare, Antal besök, Antal sidvisningar.

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply