Onlinemarknadsföring,  Verktyg

Mix av distansarbete och kontorsarbete är nya vardagen

Hybrid, alltså en mix av distansarbete och kontorsarbete är nya vardagen för de som arbetar med något man kan utföra digitalt. Distansarbete har blivit en del av vardagen och COVID19 medförde större förståelse för arbete hemifrån. Men längre fram bör vi kunna se än mer distansarbete bland löntagarna, då det sker utflyttning från storstäder till orter där man får bättre boende för en mindre peng. Många kan tänka sig pendla, men långt ifrån alla vill göra så dagligen. Många i yngre åldersgrupper förväntar sig att de ska ha frihet till att jobba helt på distans.

Närmsta åren kommer vi att se en mix av distansarbete och kontorsarbete

Arbetsgivare över hel Sverige har minskat ytan av sina kontor till följd av en pandemi, många vill ha full återgång till öppnare kontor där man hoppas på att arbete över gränser ska växa. Arbete över gränser inom en arbetsplats har varit på tapeten i många år, man vill komma ifrån arbete i silos, och hitta synergier mellan avdelningar. Detta påstår vissa ledare har hamnat på paus under distansarbete, medan många säkert upplever att de haft mer tid för givande digitala interaktioner mellan kunder och kollegor, då man helt enkelt inte blir fysiskt störd som man lätt blir på ett kontor.

De närmsta åren kommer vi se hur Hybrislösningen tar form, företag i Stockholm som behöver och lockar yngre arbetstagare anpassar sig efter förfrågan om att arbeta hemifrån. I många fall finns en plan för att arbeta på kontoret 2 dagar i veckan, dessa två dagar är många gånger låsta veckodagar då teamet ska träffas fysiskt. Många förlägger interna möten digitalt på en och samma dag veckovis, och kundmöten på andra dagar, medan de fysiska dagarna på kontoret ska öppna upp för nya idéer och spaningar inom den större avdelningen eller över avdelningar.

Framtida personal som föredrar distansarbete kommer att söka arbete där detta är tydligt uttryckt, vilket medför att arbetsgivare med en traditionell syn på arbete i grupp kommer att missa många sökanden och därmed kompetens.

I framtiden växer remote-first

Att primärt arbeta på distans, oavsett om det är i hemmet eller inte, blir ett slagord för arbetstagare och entreprenörer som vet med sig att de kan utföra ett bättre arbete för sin uppdragsgivare på detta sätt än att sitta tillsammans med kollegor på en fysik plats. Remote-first bolag bygger hela sin organisation digitalt och är bekväma med att ha anställda utspridda.

Utmaningarna vi sett med tekniska lösningar, internkommunikation och säker dokumentdelning kommer att vara på plats, om det inte redan är det, inom kort. Därmed är detta hinder borttaget i framtiden. För totalt distansarbete kommer bara struktur kring arbetes art och tider att behöva hanteras. Det blir fortsatt viktigt med tydlighet och ansvarsstrukturer på “arbetsplatsen”.

Arbetare kommer att kunna välja plats efter livsstil istället för att välja bostad anpassat efter arbetes placering. Detta öppnar upp för att arbetsgivare och företag placerade i mindre orter kan locka till sig vass kompetens på bred front. Individer som annars kanske hade sökt sig till sin hemort som kan vara i en annan del av landet.

Företag och organisationer inom distansarbete

Tips på ställen där du kan läsa mer och hitta jobb på distans. I många fall som konsult, framförallt inom ett par olika branscher.

Whereuare – listar lediga distansjobb.

Demando – jobbmatchning för tech- och IT-bolag.

Brainville – listar frilansjobb.

Freelansa – marknadsplats som listar frilansare.

LinkedIn – välj plats: Remote i sökrutan för att få lista av lediga distansjobb.

Maria Grip är Onlinemarknadsförare som älskar webben, resor, träning och pyssel.

Leave a Reply